Søg støtte

Søg

Førstehjælp i folkeskolen


Donation

Projekt

Frivillighedslaboratorium

Diakonissestiftelsen

Mange organisationer og foreninger er dybt afhængige af frivillige kræfter til at gennemføre deres aktiviteter. Men frivillighed har ændret sig over tid. Dels ønsker flere og flere frivillige at løse mere komplicerede opgaver, og samtidig er der et ønske om en løsere tilknytning til den organisation, man engagerer sig i. Det kræver vilje og fleksibilitet fra de organisationer, som ønsker at lede det frivillige engagement, og det er vigtigt, at de er klædt godt på til at rekruttere de rigtige og nødvendige frivillige. Dette projekt vil derfor udvikle og teste forskellige metoder til at inddrage og engagere flere og nye typer af frivillige. I alt vil fem metoder blive testet i et forløb på seks måneder. Erfaringerne vil blive formidlet gennem konkrete how-to guides og erfaringsdeling til gavn for alle, der beskæftiger sig med frivillighed samt på en afsluttende konference for fagfolk og andre interesserede.

Tildelt støtte

2.556.250 kr.

2015

Modtager

Diakonissestiftelsen

Region

Landsdækkende