Søg støtte

Søg

Gratis førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Fysisk træning i psykiatrien

Psykiatrisk Center Frederiksberg

Distriktpsykiatrisk Center Frederiksberg, DCF, har ansvaret for den tværfaglige behandling af psykiatriske patienter på Frederiksberg. Det overordnende formål med behandlingen er at nedbringe antallet af indlæggelser ved at skabe et meningsfyldt liv for patienterne. Det sker bl.a. ved at øge deres psykiske stabilitet og daglige funktionsniveau, og et af midlerne hertil er fysisk aktivitet. I den forbindelse har DCF et samarbejde med et lokalt fitnesscenter, hvor patienterne kan styrketræne to gange om ugen. Formålet med dette projekt er at videreudvikle det eksisterende tilbud til målgruppen, så det også kommer til at indeholde introduktion til andre former for fysisk aktivitet, fx zumba og yoga samt forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme.

Tildelt støtte

20.000 kr.

2015

Modtager

Psykiatrisk Center Frederiksberg

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Mental sundhed