Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Gå Dig Glad i Svendborg

Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker

Siden foråret 2015 har sydfynske borgere, der har lyst til og behov for at skabe sig nogle nye sunde vaner, men ikke finder de mere traditionelle motionstilbud så attraktive, kunnet deltage i ugentlige fælles gåture arrangeret af Frivilligcenter Sydfyn. TrygFonden støttede projektet i opstartsfasen og har nu givet endnu en bevilling til at fortsætte indsatsen. Med gåturene får deltagerne motion og styrker samtidig deres sociale netværk, så turene gavner både den fysiske og mentale sundhed. Deltagerne inddeles i hold alt efter deres ønsker til distancer og tempo. Således er der også oprettet rollator-hold. Efter gåturene samles deltagerne gerne til hygge og socialt samvær, og der afholdes løbende foredrag og andre aktiviteter. Af helbredsmæssige årsager er det ikke alle, der er i stand til at deltage hver uge, men for alle gælder det, at gåturene prioriteres højt, og tilslutningen er voksende. Målet på sigt er at etablere en frivillig styregruppe, der kan sikre videreførelsen af turene, som med al tydelighed styrker deltagernes både livsglæde og almene sundhed.

Tildelt støtte

382.000 kr.

2015

Modtager

Frivilligcenter Sydfyn/ Kontakt mellem Mennesker

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet