Søg støtte

Søg

FRA UDSAT TIL ANSAT (Butik 21)


Donation

Projekt

Gospelkor for psykiske sårbare

Bostedet Soltoppen

En ansat på Soltoppen, som er et bosted for sindslidende, har det seneste år arbejdet med sangundervisning for en beboer med angst. Vejrtrækningsøvelserne i sangundervisningen har vist sig at have en positiv effekt, når beboeren bliver angst. Bostedet vil derfor udvide tilbuddet til de andre beboere, ved at etablere et gospelkor. Gospelkoret vil være et godt alternativ til de psykisk sårbare beboere, der ikke kan eller vil dyrke sport.

Tildelt støtte

89.000 kr.

2015

Modtager

Bostedet Soltoppen

Region

Hovedstaden