Søg støtte

Søg

I fællesskab om englekjoler


Donation

Forskningsprojekt

GP focus on family resilience

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Denne donation går til et projekt om bedre trivsel i nye familier med udgangspunkt i Robusthed.dk. Børns trivsel og mentale sundhed senere i livet påvirkes allerede før fødslen af bl.a. moderens stresshormoner og rygning, og efter fødslen påvirker forældrenes trivsel også barnets udvikling. En tæt og positiv relation mellem barn og forældre øger barnets evne til at håndtere problemer og modgang, og forskerne vil derfor udvikle og afprøve indsatser, som både hjælper forældrenes mentale helbred, og som styrker forældre-barn relationen. Programmet Robusthed.dk er et internetbaseret system, som vil kunne anvendes af den praktiserende læge til at vurdere mentalt helbred hos forældre og barn samt barnets emotionelle og kognitive udvikling i forbindelse med børneundersøgelserne. Målet for indsatsen er at opnå bedre mental sundhed og sproglig udvikling hos barnet samt at forbedre forældrenes mentale sundhed, interaktion med barnet og barnets motorik. Bag projektet står en bredt sammensat forskningsgruppe med deltagere fra Enheden for Almen praksis, Psykologisk Institut og Økonomisk Institut fra Københavns Universitet. Hertil kommer deltagere fra University of Aberdeen og Göteborgs Universitet.

Tildelt støtte

976.500 kr.

2017

Modtager

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet