Søg støtte

Søg

Den lille spejderuge


Donation

Projekt

Gruppe for børn som pårørende

Bedre Psykiatri

Børn, der er pårørende til psykisk syge, er ofte en overset gruppe. I 12-17 års alderen har de behov for støtte, omsorg og aflastning fra deres forældre i dagligdagen. Bedre Psykiatri i Aarhus vil med dette projekt etablere en pårørendegruppe, hvor børn har mulighed for at deltage og være sammen med andre børn i samme situation. De mødes hver anden lørdag til morgenmad, terapeutiske samtaler og fælles aktiviteter, og de forældre, der måtte ønske det, tilbydes et program målrettet forældre med psykisk sygdom. Der tilknyttes en psykoterapeut, der har erfaring med unge, og der vil også blive tilknyttet en lærer med relevant efteruddannelse samt frivillige, der fortrinsvist vil være pædagogstuderende. Fællesaktiviteterne vil bl.a. bestå af holdsport og kreative aktiviteter som sløjd, håndarbejde mv. På den måde lærer børnene at samarbejde og får følelsen af et fællesskab samt mulighed for at udfolde sig kreativt og kunne fordybe sig. Målet er, at børnene skal have det bedre og udvikle mestringsstrategier, der hjælper dem i deres hverdag. Derudover skal de have gode oplevelser og mulighed for at danne relationer til andre ligestillede børn, hvilket reducerer stigmatisering. Denne donation går til etablering af projektet.

Tildelt støtte

548.250 kr.

2018

Modtager

Bedre Psykiatri

Region

Midtjylland

Delmål

Klar til livet