Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Handicapbus til Friplejehjem

Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem

Donationen er medfinansiering til indkøb af en handicapbus til Løgstrup Friplejehjem, så beboerne kan deltage i fælles udflugter og arrangementer uden for friplejehjemmet. Udflugterne skal give øget livskvalitet og trivsel blandt beboerne og skabe en samhørighed mellem friplejehjemmet og lokalbefolkningen.

Tildelt støtte

125.000 kr.

2021

Modtager

Den Selvejende Institution Løgstrup Friplejehjem

Region

Midtjylland

Delmål

Flere gode leveår