Søg støtte

Søg

Sanserum til P1, P2 og P3


Donation

Projekt

Hjælp til børn af indsatte

SAVN -for børn og pårørende til indsatte

Donationen går til at sætte fokus på de problemer, som børn med en nær pårørende i fængsel oplever. Børn og unge med en nær pårørende i fængsel er en udsat pårørendegruppe, som ifølge Foreningen Savn ikke får den opmærksomhed, støtte og omsorg, de har brug for. Hvert år oplever omkring 4.000 børn, at deres mor eller far bliver varetægtsfængslet eller afsoner en dom. De skammer sig ofte over det, der er sket, og derfor har de brug for voksne, som ser dem og tager ansvar for, at de får den nødvendige støtte. Mange af de unge har det svært og er i større risiko end deres jævnaldrende for at begå og blive udsat for kriminalitet og for at begynde at ryge og drikke i en yngre alder end andre unge. Børn af fængslede har derudover faglige og sociale udfordringer i skolen, er overrepræsenterede i psykiatrien, og 12 pct. oplever at blive anbragt uden for hjemmet en eller flere gange i løbet af deres barndom. Med donationen vil Foreningen SAVN hjælpe børn og unge i alderen 0-24 år med nære relationer til fængslede ved bl.a. at skabe opmærksomhed og viden om børnenes udfordringer og styrke samarbejdet blandt aktører inden for området.

Tildelt støtte

349.650 kr.

2022

Modtager

SAVN -for børn og pårørende til indsatte

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start