Søg støtte

Søg

Indkøb af Paro


Donation

Projekt

Hjælp til enlige med demens

Alzheimerforeningen

Flere end 25.000 danskere, der har en demenssygdom, bor alene. Efterhånden som sygdommen skrider frem, får de sværere og sværere ved at klare hverdagen. Selvom enlige med demens i Danmark modtager mere offentlig hjælp end demenspatienter, der ikke bor alene, tyder flere undersøgelser på, at den offentlige indsats ikke kan stå alene. Med denne donation ønsker Alzheimerforeningen sammen med almennyttige boligselskaber, beboerorganisationer, kommuner og frivillige foreninger at gennemføre et udviklingsprojekt for at give boligselskabernes servicemedarbejdere, andre ansatte, der kommer i hjemmene, samt naboer og frivillige bedre mulighed for at forstå, hvilke konsekvenser demenssygdom har, samt hvordan man kan hjælpe enlige med demens. Målet på sigt er at medvirke til bedre hjælp og støtte til enlige med demens samt modvirke social eksklusion og ensomhed hos målgruppen.

Tildelt støtte

3.657.473 kr.

2017

Modtager

Alzheimerforeningen

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet