Søg støtte

Søg

Drømmelejren 2021


Donation

Forskningsprojekt

Hjerterytmer og hjertestarter

Nordsjællands Hospital

Donationen går til at indsamle data om, hvor ofte hjertestartere påsættes inden ambulancens ankomst, samt hvilke hjerterytmer der måles, og hvor ofte der ikke afgives stød, selvom hjertestarteren er påsat. Selvom andelen af hjertestoppatienter uden for hospital, som modtager stød fra en hjertestarter inden ambulanceankomst, er steget fra 1,4 pct. i 2001 til 8,7 pct. i 2020, forbliver andelen af patienter med hjertestop i eget hjem, som stødes før ambulancens ankomst, lav (5,9 pct. versus 18 pct. i offentligt rum). Det er endnu ikke undersøgt, om dette skyldes en overrepræsentation af ikke-stødbare rytmer ved hjertestop i private hjem eller en generel lav anvendelse af hjertestartere i private hjem. Projektet skal være forskningstræning for de to nordjyske paramedicinere Niels Thomas Sørensen og Thomas Kirk Hartmann og har til formål at bidrage med viden om, hvorvidt fokus fortsat i høj grad bør være på at få bragt flere hjertestartere ud til hjertestop i private hjem, eller om overlevelsespotentialet ved denne strategi allerede er ved at være udnyttet.

Tildelt støtte

383.206 kr.

2022

Modtager

Nordsjællands Hospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart