Søg støtte

Søg

Akut førstehjælp MC kørsel


Donation

Projekt

Højere livskvalitet for syge

Palliativt Frivilligt Netværk

Foreningen Palliativt Frivilligt Netværk blev stiftet i 2013 af Rotary-klubber på Fyn og var i 2015 nomineret til Årets Frivilligpris i Region Syddanmark. Det frivillige palliative arbejde sker i samspil med det Palliative Team på Odense Universitetshospital. Undersøgelser viser, at 70 pct. af alle ældre ønsker at dø i eget hjem. På Fyn dør cirka 5.000 mennesker årligt, hvoraf cirka 700 er palliative forløb. Forudsætningerne for at dø i eget hjem er ikke altid til stede. Den døende og de pårørende mangler i næsten alle tilfælde hjælp til at gennemføre et langt og krævende palliativt sygdomsforløb. Med denne donation ønsker foreningen derfor at tilbyde en helhedsorienteret indsats for uhelbredeligt syge i eget hjem. Formålet med projektet er at støtte uhelbredeligt syge i deres ønske om at være hjemme og dermed øge livskvaliteten i disse personers hverdag.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2016

Modtager

Palliativt Frivilligt Netværk

Region

Syddanmark

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom