Søg støtte

Søg

Pårørendecafeer


Donation

Projekt

Hold afstand til cyklisten

Cyklistforbundet i Randers

Antallet af cyklister uden for storbyerne er faldende. Det gælder især i landdistrikter, da cyklister ofte er nødt til at køre på kørebanen i mangel på cykelstier, hvilket skaber utryghed. Med denne donation ønsker Cyklistforbundet i Randers at indkøbe og montere to måleinstrumenter, som kan registrere, hvor tæt køretøjer kommer på cyklerne under passage, og om der er nogle faktorer, såsom alder, beklædning eller hastighed, der påvirker afstanden. Danmark har ingen deciderede lovkrav om afstanden til cyklister modsat mange andre lande. Det primære formål med projektet er derfor at skabe debat og sætte fokus på vigtigheden af at holde afstand til cyklister. Det nyindkøbte måleudstyr vil efterfølgende være til brug for andre lokalforeninger.

Tildelt støtte

100.000 kr.

2016

Modtager

Cyklistforbundet i Randers

Region

Midtjylland

Fokusområde

Sikker i trafikken