Søg støtte

Søg

Indkøb af redningsveste


Donation

Projekt

Idræt som vej ind i fællesskabet

OMBOLD

Midlerne går til et projekt, der skal hjælpe hjemløse ved at styrke deres kompetencer til at indgå i sociale relationer, til at varetage overgangen til eget hjem og til at indgå i samfundets fællesskaber. Der har i de senere år været en stigende interesse for, hvordan idræt kan bruges til at bygge bro til fællesskaber og netværk for udsatte borgere. OMBOLD har i mange år drevet fodboldturneringen Asfaltliga og derigennem erfaret, hvordan man kan inkludere og motivere udsatte og hjemløse til at indgå i idrætstilbud, og med donationen vil OMBOLD nu i samarbejde med VIA University College, DIF og WeShelter udvikle et koncept, der uddanner og opkvalificerer personale på herberger til at arbejde med idræt som middel til at styrke beboernes trivsel, foreningstilknytning og netværk. Særligt vil der være fokus på at understøtte beboeres overgang til eget hjem, hvor en tilknytning til det omkringliggende idrætsliv kan medvirke til at opretholde en positiv udvikling, når en tidligere beboer skal stå på egne ben. Kernen i projektet er udvikling af et uddannelsesforløb til personalet på herberger, hvilket skal afprøves og udbredes. Indsatsen forløber over en periode på tre år, og i alt 225 personer forventes at deltage i projektet.

Tildelt støtte

3.413.391 kr.

2021

Modtager

OMBOLD

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle