Søg støtte

Søg

Meningsfuld motion til ældre


Donation

Projekt

Ind i fællesskabet

Frivilligcenter Herning

En voksende gruppe ældre føler sig ensomme i deres hverdag. Årsagerne hertil er flere, men den begrænsede sociale kontakt har stor effekt på de ældres trivsel. Dette projekt har til formål at mindske ensomheden hos ældre, der er i alderen 70+, bor i eget hjem og kun har få sociale kontakter. Frivilligcenter Herning vil engagere og hjælpe målgruppen i Herning Kommune til at skabe et netværk i deres lokalområde. Netværket vil bestå af andre ensomme borgere og vil variere i størrelse – afhængig af hvilket område der er tale om. Der er fem faser i projektet, som består af opsøgende arbejde, en kortlægningsfase, oprettelse af små, lokale grupper, en udvidelse af de ældres aktiviteter og til sidst en indsats for at langtidssikre grupperne. Herning Frivilligcenter har indgået samarbejde med Ældrerådet og Ældre Sagen i Herning Kommune.

Tildelt støtte

603.600 kr.

2017

Modtager

Frivilligcenter Herning

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende