Søg støtte

Søg

Indkøb af CPR Training Sim.


Donation

Projekt

Indkøb af CPR Training Sim.

University College Syddanmark

Alle sygeplejestuderende ved University College Syddanmark modtager undervisning i førstehjælp. Der er dog altid plads til en forbedring af de studerendes kompetencer. Denne donation skal gå til en CPR Training Simulator, der vil gøre det muligt at måle effekten af de studerendes førstehjælpsteknik blandt andet i forhold til cirkulation og respiration. Dette indebærer en betydelig kvalitetsforbedring af den eksisterende undervisning, da førstehjælpsinstruktøren nu præcist kan rådgive studerende i hvordan de bliver bedre.

Tildelt støtte

69.000 kr.

2015

Modtager

University College Syddanmark

Region

Syddanmark