Søg støtte

Søg

Førstehjælp og brand


Donation

Projekt

Indkøb af øjenstyret computer

Børnecenter København

Børn og unge med svære fysiske funktionsnedsættelser grundet bl.a. muskelsygdomme og senhjerneskader kan have svært ved at kommunikere verbalt og i det hele taget deltage selvstændigt i leg, samspil og kommunikation med deres omgivelser. Formålet med dette projekt er derfor at øge børnenes og de unges aktive deltagelse i dagligdags aktiviteter samt deres mulighed for at kommunikere med omverdenen og ikke mindst deltage som borgere i samfundet. Projektet omfatter støtte til en computer med øjenstyring, som vil gøre det muligt for børnene og de unge at være mere selvstændige i forhold til både leg, læring, aktiviteter og kommunikation. Målet er også at gennemføre forskellige afprøvningsforløb, der vil gøre Børnecenter København i stand til at kunne rådgive andre institutioner og forældre om brugen af en øjenstyret computer.

Tildelt støtte

133.485 kr.

2015

Modtager

Børnecenter København

Region

Hovedstaden