Søg støtte

Søg

Ligegyldig til lige gyldig


Donation

Projekt

Inkluderende legemiljø

Strandparkskolen

Strandparkskolen er en specialskole for elever med vidtgående og meget indgribende udviklingsforstyrrelser og handicaps. Klasselokalerne rummer og imødekommer hver lille gruppes særlige behov for lifte, ro, afskærmning, hjælpemidler mv. Denne donation går til også at skabe et inkluderende udendørs legemiljø, hvor eleverne trygt kan lege og derigennem skabe sociale relationer og fællesskaber på trods af deres vidt forskellige handicaps og særlige behov. Legeområdet skal bl.a. byde på musikalske redskaber, som børnene kan være sammen om at skabe musik med, og som er afstemt i toner, der ikke risikerer at overstimulere og genere særligt lydsensible børn.

Tildelt støtte

711.690 kr.

2021

Modtager

Strandparkskolen

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start