Søg støtte

Søg

Rådgivning voldsudsatte børn


Donation

Projekt

Inklusion for udsatte beboere

KAB søger på vegne af boligselskabet AKB, København

Boligselskabet AKB, København dækker 9.000 boliger, bl.a. på Anker Jørgensens Plads i Sydhavnen. Der er stigende utryghed i området, og boligafdelingerne ønsker derfor at ansætte en social vicevært, som skal opsøge og hjælpe områdets udsatte borgere. Målet er at tage hånd om de beboere, der har akut behov for støtte, og forbedre deres hverdag og tilknytning i boligafdelingen. På langt sigt skal projektet bidrage med viden og erfaringer om, hvordan boligafdelinger kan forebygge beboeres sociale deroute og håndtere konfliktskabende situationer på de offentlige pladser i lokalområdet.

Tildelt støtte

1.114.000 kr.

2020

Modtager

KAB søger på vegne af boligselskabet AKB, København

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle