Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

InterPsyk

Telepsykiatrisk Center

Internetbaserede behandlingstilbud i psykiatrien har potentiale til at skabe flere positive resultater. Bl.a. vil de kunne øge tilgængeligheden til behandling, sikre flere adgang til evidensbaserede behandlingstilbud samt aflaste læger, psykologer og klinisk personale i hospitalsregi. Desuden vurderes internetpsykiatri til at give mulighed for tidligere intervention og dermed på sigt understøtte et mål om flere leveår uden sygdom blandt danskerne. Dette projekt omfatter et casestudie af internetpsykiatriske behandlingstilbud i henholdsvis Danmark, Norge, Sverige, Holland og Skotland. Målet er at afdække "best practice" for sammensætning af behandlingstilbud, organisering, implementering, finansiering samt forankring af internetpsykiatri. Undersøgelsen vil bl.a. indgå i beslutningsgrundlaget, når relevante aktører på området for internetpsykiatri skal træffe afgørelser om den videre udvikling, kvalificering og implementering af behandlingstilbuddene i Danmark.

Tildelt støtte

994.750 kr.

2015

Modtager

Telepsykiatrisk Center

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed