Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Katastrofetænkning – at hjælpe patienter der er bange på forhånd

Holstebro Regionalhospital

Hvert år i Danmark bliver cirka 8.000 patienter opereret for kunstigt knæ som følge af svær slidgigt. Seks måneder efter operationen har hver femte fortsat funktionsbegrænsende smerter. Tidligere studier har vist, at de patienter, der inden operationen er tilbøjelige til katastrofetænkning og har øget fokus på smerter, i højere grad har vedvarende smerter og lavere fysisk funktion efter operationen end patienter, der ikke har øget opmærksomhed på smerter forud for operationen. Samtidig har førstnævnte gruppe øget risiko for at udvikle kroniske smerter efter operationen, ligesom de har mange ekstra kontakter til både regional og kommunal sektor. Flere ender endda med endnu en operation på grund af vedvarende smerter. I et lodtrækningsforsøg vil dette projekt derfor undersøge, om uddannelse af patienterne og deres pårørende i smerteforståelse og smertehåndtering før og efter operationen kan hjælpe til, at patienterne får et bedre fysisk funktionniveau og færre smerter efter operationen. Effekten vil blive målt på funktionsniveau, smerter aktivitet og smerteadfærd.

Tildelt støtte

223.617 kr.

2015

Modtager

Holstebro Regionalhospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom