Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Kursus

Klar til kriser og katastrofer

Danske Sømands- og Udlandskirker

Når danskere er ude for traumatiske begivenheder, mens de befinder sig i udlandet, er de mere udsatte, end hvis det var sket i Danmark. Der er ofte ikke et netværk, der kan hjælpe, og sprogforståelser og manglende støtte kan gøre oplevelsen yderligere traumatisk og øger risikoen for psykiske mén. Danske Sømands- og Udlandskirker har medarbejdere udstationeret 48 steder i verden, hvor de i samarbejde med den danske udenrigstjeneste er klar til at rykke ud, når ulykken indtræffer, fx i tilfælde af terrorangreb eller dødsfald på ferier, hvor familiemedlemmer står alene tilbage. Denne donation går til et kursus for medarbejderne i håndtering af traumer og mennesker i krise. Der vil også blive sat fokus på, hvordan medarbejderne selv undgår skader på sjælen.

Tildelt støtte

91.920 kr.

2018

Modtager

Danske Sømands- og Udlandskirker

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet