Søg støtte

Søg

FBU ForældreStøtte


Donation

Forskningsprojekt

KOL online rehabilitering

Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

Over 430.000 danskere lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), der medfører andre sygdomme, øger risikoen for tidlig død og nedsætter den enkelte patients livskvalitet betydeligt. Åndenød giver desuden mange KOL-patienter angst for helt almindelige daglige gøremål. Der er solid dokumentation for, at KOL-rehabilitering kan forbedre patienters funktionsevne, reducere deres angst og åndenød og i det hele taget øge deres livskvalitet. Nogle KOL-patienter er imidlertid så svage, at de mangler både fysisk og psykisk overskud til at forlade hjemmet og deltage i de kommunale genoptræningstilbud. Dette projekt vil derfor afprøve et online træningsprogram, hvor den enkelte patient får en almindelig touch-skærm med indbygget kamera. Patienten kan dermed følge en fysioterapeut og have kontakt til de andre patienter på et hold, men udføre øvelserne i eget hjem. Projektet gennemføres som et lodtræningsforsøg med 140 KOL-patienter i samarbejde med syv hospitaler med lungeambulatorier i Region Hovedstaden. Kontrolgruppen vil modtage det almindelige rehabiliteringstilbud. Effekten vil blive målt via fysiske tests samt patienternes oplysninger om symptomer og evne til selv at håndtere disse. Akutte indlæggelser efter hhv. seks og 12 måneder vil også indgå i undersøgelsen, ligesom projektet omfatter en sundhedsøkonomisk analyse af indsatsen.

Tildelt støtte

2.525.000 kr.

2015

Modtager

Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler

Region

Landsdækkende