Søg støtte

Søg

Gårdkoncerter på plejehjemmene


Donation

Forskningsprojekt

Kompetenceløft i psykiatrien

Psykiatrisk Center Ballerup, RHP, KBH Uni

For mange lægestuderende er det en vanskelig opgave at lære at se og beskrive en psykiatrisk patients fremtræden under en samtale. De har derfor svært ved at give en diagnose og et behandlingsforslag. For at styrke de lægestuderendes færdigheder i at aflæse de psykiatriske patienter vil dette projekt opbygge og afprøve et bibliotek med 30 videooptagelser af samtaler, som de lægestuderende kan øve sig på. Når de studerende ud fra en optagelse har beskrevet en patients symptomer og mulige diagnose, vil beskrivelsen blive sammenholdt med en tilsvarende fra en erfaren psykiater. Projektet er et pilotstudie, der i første omgang skal undersøge, hvorvidt ideen kan anvendes i praksis. Er erfaringerne gode, skal der udføres et kontrolleret studie af videoernes effekt på de studerendes indlæring. Projektet vil på sigt nemt kunne integreres i de eksisterende uddannelser.

Tildelt støtte

997.523 kr.

2015

Modtager

Psykiatrisk Center Ballerup, RHP, KBH Uni

Region

Landsdækkende