Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Forskningsprojekt

Kroniske nyrepatienter og patient-rapporterede oplysninger

Hospitalsenheden Vest

Donationen går til at afprøve en ny type ambulant opfølgning hos patienter med kroniske nyresvigt. Det nye i tilgangen er, at patienter indsender oplysninger om eget helbred – kaldet Patient Rapporterede Outcome (PRO) – via et spørgeskema. Disse oplysninger anvendes til at vurdere, hvorvidt patienten har brug for en fremmødekontrol. Skemaet tilgås af lægen via den elektroniske patientjournal, hvilket sikrer, at patienternes selvrapporterede livskvalitet og hverdagsfunktion inddrages i behandlingen.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2018

Modtager

Hospitalsenheden Vest

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv