Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Forskningsprojekt

Kvalitets hjerte-lunge-redning

Akutberedskabet, Region Hovedstaden

Donationen går til en undersøgelse af, om kvaliteten af ambulancemandskabets hjerte-lungeredning kan forbedres ved anvendelse af forskellige former for feedback under og umiddelbart efter et genoplivningsforsøg. Projektet baseres på nye muligheder, der er opstået med indførelsen af mere avancerede hjertestartere i ambulancerne. Disse giver mulighed for dels en audiovisuel feedback til ambulanceredderne, mens de yder hjertelungeredning, og dels registrerer en lang række data, der kan bruges til en efterfølgende mundtlig evaluering af genoplivningsforsøget. Projektet forankres i Region Hovedstadens Akutberedskab, som dækker cirka en tredjedel af den danske befolkning. Viser proceduren positive resultater, vil den umiddelbart kunne implementeres i den daglige ambulancedrift.

Tildelt støtte

873.527 kr.

2018

Modtager

Akutberedskabet, Region Hovedstaden

Region

Landsdækkende

Delmål

Hjertestart