Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Projekt

Kvisten i Nordjylland

Kvisten

Alt for mange voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i opvæksten får ikke den hjælp, som de har behov for. Mange er ofte stærkt traumatiserede og kæmper med omfattende senfølger, der gør det svært at indgå i relationer og på arbejdsmarkedet. Kvisten er en frivillig social forening, der tilbyder gratis telefonrådgivning og psykoterapeutisk behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb gennem individuel behandling og behandlingsforløb i grupper. For at opruste og videreudvikle Kvistens eksisterende indsats i Region Nordjylland, går denne donation til at opskalere Kvistens tilbud om psykoterapeutiske gruppeforløb med yderligere tre grupper. Dette indebærer, at udvalgte behandlere i Nordjylland opkvalificeres i Kvistens gruppe-metode, og nye behandlere rekrutteres. Derudover er en vigtig aktivitet i projektet at skabe kendskab til Kvistens tilbud om rådgivning og behandling i Nordjylland, da emnet er tabuiseret. Synliggørelsen vil bestå af annoncering på de sociale medier, foldere og pressemeddelelser samt foredrag med Kvistens behandlere og tidligere brugere. Projektet vil kunne tilbyde behandling til 45 borgere fra Region Nordjylland.

Tildelt støtte

987.000 kr.

2020

Modtager

Kvisten

Region

Nordjylland

Delmål

Fællesskaber for alle