Søg støtte

Søg

I fællesskab om englekjoler


Donation

Projekt

Læselyst

Læs for Livet

Donationen går til at skabe læselyst hos udsatte børn og unge gennem et forløb på de institutioner, hvor de bor. Størstedelen af dem er i alderen 11–18 år, og mange har oplevet massive omsorgssvigt, vold, misbrug eller psykisk sygdom. Statistisk set er de bagud socialt og fagligt og klarer sig væsentligt dårligere i uddannelsessystemet end deres jævnaldrende. Lystlæsning og adgang til de rette bøger forbedrer erfaringsmæssigt børn og unges læsevaner, deres forhold til skolen og til boglige aktiviteter generelt. Som et led i Læs for Livet-projektet vil der blive doneret skræddersyede biblioteker og indrettet læsemiljøer på 30 institutioner for udsatte børn og unge. Kurser og workshops for de ansatte og ledelsen samt individuel opfølgning på hver af institutionerne skal sikre, at projektet forankres.

Tildelt støtte

1.944.000 kr.

2019

Modtager

Læs for Livet

Region

Landsdækkende