Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Lev livet med en lungesygdom

Lungeforeningen

600.000 danskere lever i dag med en lungesygdom – heraf lever 320.000 med sygdommen KOL. Lungesygdomme kan have store konsekvenser for patienternes hverdag og føre til ensomhed og isolation. For borgere med KOL stopper kommunens rehabiliteringstilbud efter 12 uger på trods af, at flere ville have gavn af et længere forløb. Det forventes, at borgerne efter rehabiliteringen selv fortsætter træningen, hvilket mange ikke gør. Lungeforeningen arbejder for at mindske antallet af danskere, der udvikler en lungesygdom, og for at forbedre livskvaliteten for lungesyge. I Hovedstaden har Lungeforeningen på nuværende tidspunkt 9 lokalafdelinger og 17 træningsnetværk med 10-30 lungesyge i hver gruppe. Denne donation skal gå til et projekt, der strækker sig over to år, og som har til formål at forbedre vilkårene for lungesyge danskere gennem opkvalificering af de eksisterende træningsnetværk. Dette skal gøre de lungesyge bedre i stand til at fortsætte rehabiliteringen, efter de kommunale tilbud slutter. En del af opkvalificeringen omfatter etableringen af en instruktøruddannelse for at sætte yderligere fokus på lungesyges behov. Instruktørerne vil alle være lungesyge, som har opnået en god mestring af deres liv med sygdommen. Uddannelsen vil indeholde træningsøvelser, vejrtrækningsøvelser, læren om lungernes funktion, skadebehandling, afspænding og førstehjælpsundervisning.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2018

Modtager

Lungeforeningen

Region

Hovedstaden

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom