Søg støtte

Søg

Tryg som pårørende i Region H


Donation

Projekt

Liva: Trivsel og forandring

LIVa - foreningen mod skadevirkninger af prostitution

Foreningen LivaRehab har siden 2011 arbejdet med personer, der tidligere eller aktuelt befinder sig i en udsat position grundet prostitution, gråzone-prostitution, seksuelle overgreb, incest eller vold. Disse personer har typisk en række problemer, herunder misbrug, hjemløshed, psykiske diagnoser og social isolation. Mange har traumer helt tilbage fra barndommen, som de har brug for hjælp til at håndtere. LivaRehab arbejder med denne sårbare målgruppe og har støttet over 700 mennesker på landsplan siden sin grundlæggelse. Denne donation går til at videreføre LivaRehabs tilbud, der omfatter individuel rådgivning, gruppebaserede psykologforløb, socialrådgivning, hjælp til økonomiske problemer, netværksskabende aktiviteter m.m. Formålet med indsatsen er at hjælpe deltagerne videre i livet og give dem et positivt socialt netværk, som de kan trække på fremover. Det forventes, at mindst 50 unge om året vil gøre brug af foreningens tilbud, som vil være åbent alle hverdage i tre år.

Tildelt støtte

1.500.000 kr.

2017

Modtager

LIVa - foreningen mod skadevirkninger af prostitution

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start