Søg støtte

Søg

Trivselsgrupper for børn


Donation

Projekt

Livet efter blodprop i lungen

Regionshospitalet Silkeborg

I Danmark rammes ca. 2.500-3.000 mennesker årligt af en blodprop i lungen. Patienterne følges efter udskrivelse kun af sygeplejerske og læge ift. medicinjustering, men tilbydes ikke yderligere rehabiliterende tiltag. Mange udskrevne patienter sidder således tilbage med mange bekymringer og uopklarede spørgsmål såsom, hvornår de må genoptage arbejdet, og hvornår de må træne. Denne donation går således til et treårigt projekt, der skal klarlægge patientoplevede konsekvenser af sygdommen fx livskvalitet, sygefravær, angst og fysisk funktionsevne. Bliver projektet en succes, skal resultaterne formidles til beslutningstagere i kommunerne med henblik på at få udarbejdet faste retningslinjer for rehabilitering i denne målgruppe.

Tildelt støtte

760.727 kr.

2016

Modtager

Regionshospitalet Silkeborg

Region

Midtjylland