Søg støtte

Søg

Hjertestarterkursus


Donation

Projekt

Livet Går Videre

Dansk Flygtningehjælp DRC

Donationen går til en indsats, der skal bryde isolation for traumatiserede flygtninge, så de kan få en bedre hverdag med større deltagelse og integration i samfundet. Mange flygtninge i Danmark har så store traumer efter flugt, forfølgelse eller tortur, at de ikke kan engagere sig i samfundet på lige fod med andre. Deres liv er præget af isolation, og de har brug for en hjælpende hånd til at klare hverdagen og opsøge sociale fællesskaber. Siden 2011 har behandlingscentre i Københavnsområdet henvist patienter til Dansk Flygtningehjælp, som matcher patienterne med en frivillig person, der støtter den traumatiserede flygtning i at indgå i sociale relationer. På den måde får flygtningen et netværk, som ofte udvikler sig til et venskab. Der er stigende efterspørgsel efter frivillige, og derfor skal der rekrutteres ca. 200 nye frivillige, samtidig med at ordningen skal udvides til Region Syddanmark.

Tildelt støtte

2.818.925 kr.

2021

Modtager

Dansk Flygtningehjælp DRC

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle