Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Livskvalitet hos ældre

Ældrecenter Hvissinge

Med donationen kan Ældrecenter Hvissinge tilbyde demensramte beboere og deres pårørende musikterapi i et forløb på tre måneder. Forløbet indeholder bl.a. levende musik, rytmik, sang og dans samt viden og instruktion i kommunikative og relationelle redskaber gennem musik og sang, så de pårørende efterfølgende kan anvende musikterapi til beboerne. Donationen dækker også en sommerfest for alle beboere med koncerter, mad og drikke og muligheder for at hygge sig med sine pårørende og personalet. Musikterapien og sommerfesten skal medvirke til at give beboerne nærværende oplevelser og øge trivslen.

Tildelt støtte

110.900 kr.

2022

Modtager

Ældrecenter Hvissinge

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår