Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Forskningsprojekt

Livskvalitet ved lungefibrose

Aarhus Universitetshospital

Idiopatisk Pulmonal Fibrose er en arvævsdannende sygdom i lungerne, der er dødelig for 50 pct. inden for fem år. Denne donation skal bruges til at validere et livskvalitetsspørgeskema, der har til formål at undersøge, hvad der påvirker livskvalitet og sygdomsudvikling hos patienter med lungefibrose. Alle tre lungefibrosecentre i Danmark (Aarhus, Gentofte og Odense) er med i forsøget. Det er tiltænkt, at skemaet skal bruges i mødet mellem kronikeren og behandleren.

Tildelt støtte

1.915.954 kr.

2017

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom