Søg støtte

Søg

Indkøb & opsætning af røgalarm


Donation

Projekt

LÆR AT TACKLE på nemt dansk

Komiteen for Sundhedsoplysning

Omkring en tredjedel af befolkningen har langvarige sygdomme, herunder psykiske lidelser. Disse sygdomme forekommer oftere blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund, men erfaringerne viser, at det er vanskeligt at nå denne målgruppe med brede forebyggelsesindsatser på grund af barrierer som bl.a. sprog, manglende kendskab og afstand til tilbud samt udgifter til transport. Kommuner og borgere efterspørger derfor sundhedsfremmetilbud på et letforståeligt dansk. Mestringskurset LÆR AT TACKLE angst og depression, der oprindeligt er støttet af TrygFonden, hjælper mennesker med symptomer på de to sygdomme at tackle de udfordringer, som ofte følger med. Kurset er allerede forankret i adskillige kommuner og viser god effekt. Denne donation skal derfor bruges til at videreudvikle og målrette mestringskurset til mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, så denne målgruppe kan få gavn og glæde af tilbuddet.

Tildelt støtte

3.713.750 kr.

2016

Modtager

Komiteen for Sundhedsoplysning

Region

Landsdækkende