Søg støtte

Søg

Undersøgelse af unges økonomi


Donation

Projekt

Lyt til børn og unges stemmer.

Aarhus Universitetshospital

Donationen går til et projekt, der skal gøre det muligt at undersøge patienttilfredsheden blandt børn og unge i sundhedsvæsenet. Patienttilfredsundersøgelser benyttes i stigende grad til målinger af sygehusvæsenets kvalitet, men der fokuseres fortrinsvis på voksne patienter. Forskning viser dog, at børn og unge også har holdninger til den behandling, de modtager på hospitalet. Forskerne skal derfor oversætte tre spørgeskemaer, som benyttes i England, og som sætter fokus på børn og unges oplevelser af den behandling og kvalitet, som de modtager i en børn- og ungeklinik. Spørgeskemaerne skal medvirke til at synliggøre de områder, hvor børn og unge oplever behov for kvalitetsforbedring, og give mulighed for at følge udviklingen af deres vurderinger. Når spørgeskemaerne er færdigtestede, vil de blive implementeret som en del af et besøg i Børn og Ungeklinikken på Aarhus Universitetshospital med mulighed for, at landets øvrige børn- og ungeklinikker kan anvende skemaerne.

Tildelt støtte

179.500 kr.

2020

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet