Søg støtte

Søg

Kunst i børnehøjde


Donation

Projekt

Lyt til patientens stemme

Aarhus Universitetshospital

Afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital har årligt cirka 90.000 ambulante besøg og 21.000 sengedage. Med denne donation ønsker afdelingen at udvikle og afprøve patient-podcasts som metode til fagprofessionelles forbedring af klinisk praksis. Tidligere projekter har vist, at når patienter alene får lov til at udtrykke sig, lytter sundhedsprofessionelle på en mere åben og empatisk måde. Afdelingen har haft et pilotprojekt med patient-podcasts for gravide med diabetes, som oplevede store forbedringer i patientforløbet. Projektet er en del af et større projekt om udformningen af en ”Behandlingsansvarlig læge”, der er et samarbejde mellem Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger. Brugen af podcasts skal sikre, at det udelukkende er patientens stemme, der lyder i rummet, og på den måde sikre et fokus på patienten. Til slut i projektet vil der blive udarbejdet en drejebog til andre afdelinger, der ligeledes ønsker at arbejde med patient-podcasts med henblik på at forbedre patientforløbet.

Tildelt støtte

400.000 kr.

2017

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Midtjylland

Delmål

Sundere liv