Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Medicinposen "MMM"

Hospitalsenhed Vest

En undersøgelse fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed viser, at 6 til 14 pct. af alle indlæggelser er lægemiddelrelaterede. Fejlmedicinering i forbindelse med indlæggelser sker mange gange i overgangen fra hospital til primærsektor, hvor patientens egen medicin udskiftes med hospitalets sortiment, hvorefter patienten ved udskrivning går tilbage til egen medicin. Hospitalsenhed Vest (HEV) er et af de største hospitaler i Region Midtjylland og modtager derfor patienter fra hele regionen. HEV ønsker med denne donation at forhindre fejlmedicinering i forbindelse med indlæggelser. Projektet bygger på erfaringer fra et lignende projekt i England, som har udviklet en såkaldt ”green bag”. Medicinposerne, som patienterne bruger til at medbringe deres egen medicin i, har vist sig at være en god hjælp til lægerne og deres arbejde på hospitalerne. Derfor vil HEV implementere en lignende indsats, hvor alle borgere, der skal indlægges eller have anden behandling på HEV, vil blive bedt om at tage al deres medicin med hjemmefra, således at lægen hurtigt og præcist kan udarbejde en medicinanamnese.

Tildelt støtte

491.713 kr.

2017

Modtager

Hospitalsenhed Vest

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende