Søg støtte

Søg

"Fuldt Hus" - Pilotprojekt


Donation

Projekt

Mentorer for psykisk sårbare

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Efterspørgslen på mentorer over for ledige borgere med psykiske problemer er stigende, hvilket afspejles i en markant vækst i de offentlige udgifter til mentorordningen fra 27 mio. kr. i 2007 til 527 mio. kr. i 2012. Men området er ureguleret, og de forskellige mentortilbud kan variere meget. Dette projekt vil derfor kortlægge brugen af mentorer til udsatte ledige ved at indhente information fra dels målgruppen, dels mentorerne og dels jobcentre, sagsbehandlere, handicaporganisationer og andre aktører med mentortilbud. Den omfattende datamængde skal bruges til at kvalificere mentorordningerne og præcisere de krav, som mentorer bør opfylde for at kunne støtte og vejlede psykisk sårbare borgere bedst muligt. Resultaterne samles i en hvidbog og fremlægges på en konference for relevante parter. Formålet med projektet er i sidste ende at styrke mulighederne for, at ledige med psykiske problemer fastholdes, eller inkluderes, på arbejdsmarkedet.

Tildelt støtte

767.100 kr.

2015

Modtager

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En plads i fællesskabet