Søg støtte

Søg

Sommerlejr 2024


Donation

Projekt

Naboskab Følgeskab Fællesskab

Frivillgicenter & Selvhjælp Hørsholm

Flere ældre bliver ensomme eller er i fare for at blive det. Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm har tidligere indhentet erfaring vedrørende de mest optimale fællesskaber hos byens ældre, der nu skal bruges til at udbrede tilbuddet til alle ældre i Hørsholm. Erfaringerne udmundede sig i to konkrete aktivitetstyper. Det første er følgevennen, der henter den ældre i vedkommendes bolig og følger den ældre frem og tilbage til aktiviteten og deltager. Den anden er en samværsgruppe, der er et tilbud om fællesskab i mindre grupper sammen med frivillige med fokus på samtale og nærvær. Formålet er således at støtte projektet med midler sådan, at man sikrer de ældre tilbuddet om følgevenner eller mulighed for netværksgrupper, får udbredt ordningen til 470 deltagere og forankre projektet i en frivillig gruppe, der kan føre initiativerne videre.

Tildelt støtte

497.000 kr.

2016

Modtager

Frivillgicenter & Selvhjælp Hørsholm

Region

Hovedstaden