Søg støtte

Søg

Cykelhjelme


Donation

Projekt

Nær hjælp til ensomme unge

Ventilen Danmark

Ventilen er en frivillig, social ungdomsorganisation, der arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. De er landsdækkende med 24 lokale brugerrettede tilbud og formidlingsaktivitet til bl.a. fagfolk og unge, hvoraf 6 tilbud er i region Syddanmark. Før corona viste tallene, at 10-12 % af alle unge følge sig alvorligt ensomme - undersøgelser tyder på, at tallet et fordoblet efter et år med hjemmeundervisning og andre restriktioner. Ventilen modtager støtte til tre indsatser i region Syddanmark: 1. Genåbne Ventilens tilbud i Svendborg og åbne i enten Kolding, Esbjerg, Vejle, Sønderborg og Odense. 2. Styrke synligheden af alle deres tilbud i regionen. Der skal arbejdes med PR og rekrutteringssamarbejder og evt. mere opsøgende kontakt til unge i oplandet. 3. Sikre større stabilitet i drift af tilbud i mindre byer. De lokale tilbud er drevet af unge frivillige, og der er stor udskiftning og i perioder meget få frivillige. Det betyder, at tilbuddene kører mere ustabilt og i perioder må holde lukket. Indsatsen skal afdække og afprøve lokale samarbejder i en mere formaliseret form.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2021

Modtager

Ventilen Danmark

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle