Søg støtte

Søg

Trivsel og fællesskab


Donation

Projekt

NaturFællesskaber

UlykkesPatientForeningen

Projektet NaturFællesskaber vil tilbyde naturoplevelser og nye fællesskaber til ældre med et handicap, der føler utryghed ved at opsøge naturoplevelser på egen hånd. Oplevelserne, som sker i form af guidede, handicaptilpassede naturbesøg, skal give deltagerne en oplevelse af, at det er trygt og muligt for dem at anvende kommunens lokale handicapvenlige naturfaciliteter. Samtidig er målet at skabe nye fællesskaber mellem mennesker, som befinder sig i samme livssituation. Projektet skal også give lyst til efterfølgende at opsøge naturoplevelser på egen hånd og forbedre livskvaliteten gennem den sociale kontakt og brug af naturen. Projektet er udviklet i et partnerskab mellem UlykkesPatientForeningen, Roskilde Kommune, Vordingborg Kommune og Videnscenter om Handicap.

Tildelt støtte

555.000 kr.

2022

Modtager

UlykkesPatientForeningen

Region

Sjælland

Delmål

Flere gode leveår