Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

NEDBRINGELSE AF VENTELISTER

Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter

Hvert år oplever 7.000 børn og unge at miste en forælder eller søskende. Børn, Unge & Sorg hjælper årligt op imod 2.000 børn og unge på landsplan. Børn, Unge & Sorg arbejder for at forhindre, at sorg ødelægger livet for børn og unge, og at bidrage til, at disse børn og unge oplever fortsat udvikling og livsduelighed efter tabet. I denne tid under Covid-19 ses en markant højere grad af mistrivsel hos deres børn og unge. Pt. står over 280 børn og unge på venteliste til specialiseret sorgterapi. Børn, Unge & Sorg, afdeling Odense modtager støtte til 5 behandlingsforløb i et forsøg på at nedbringe de lange ventelister til sorgterapi til børn og unge. Målgruppen er børn og unge op til 28 år, der har mistet en forælder eller søskende og som følge af dette er i risiko for at udvikle kompliceret sorg - eller allerede aktuelt lider af kompliceret sorg.

Tildelt støtte

75.000 kr.

2021

Modtager

Børn, Unge & Sorg - Det Nationale Sorgcenter

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet