Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Ny side-by-side cykel

Botilbuddet Sprogøvej Odense Kommune

Tildelt støtte

40.000 kr.

2021

Modtager

Botilbuddet Sprogøvej Odense Kommune

Region

Syddanmark

Delmål

Sundere liv