Søg støtte

Søg

Udvikling af Café ODA Odense


Donation

Projekt

Nye rammer for fællesskabet

Ragnhildgadefonden

Huset Ragnhildgade 1 i København drives af Ragnhildgadefonden, som er en almennyttig fond. I mange år har huset lagt lokaler til forskellige kulturtilbud for borgere fra alle sociale klasser. Huset, der er et populært sted med flere end 30.000 besøg om året, er placeret i et belastet område, der har været påvirket af bandekonflikten de seneste år. Derfor skal donationen bruges til at forbedre udearealerne, så de i højere grad inviterer til brug af fællesskabet. Der skal bl.a. plantes buske og træer, og der skal etableres et aktivitetsområde med motionsudstyr, basketballbane, lille fodboldbane mv. De nye omgivelser skal øge trygheden i området og medvirke til, at flere vil færdes i området og deltage i aktiviteterne.

Tildelt støtte

550.000 kr.

2020

Modtager

Ragnhildgadefonden

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start