Søg støtte

Søg

Tilgængelig hjertestarter


Donation

Projekt

Nye unge i Syddanmark

DFUNK - Dansk Flygtninge Hjælp Ungdom

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) er en organisation for unge, der er flygtet, og som arbejder for at skabe netværk og formidle viden blandt unge med og uden flygtningebaggrund. Fælles for de unge flygtninge er, at de befinder sig i en ekstremt sårbar livssituation præget af tab og utryghed. På grund af deres svære udgangspunkt og de barrierer, man kan møde som ny i Danmark, risikerer de at ende isoleret fra omverdenen med dårlige uddannelses- og jobmuligheder. Gennem sociale aktiviteter engagerer DFUNK unge flygtninge i foreningslivet, der styrker deres kompetencer og hjælper dem med at etablere netværk med andre unge. DFUNK oplever en øget efterspørgsel på aktiviteter i Region Syddanmark, og denne donation går derfor til forskellige netværksskabende og sociale aktiviteter foruden etablering af en regionsbestyrelse. Aktiviteterne omfatter bl.a. weekendcamps, ung-til-ung aktivitetsgrupper, frivilligkurser og Madmekka-grupper. Alle har de til formål at give flere unge, der er flygtet og nu bor i Syddanmark, adgang til sociale fællesskaber og udvikle deres lokale samfundsengagement.

Tildelt støtte

300.000 kr.

2020

Modtager

DFUNK - Dansk Flygtninge Hjælp Ungdom

Region

Syddanmark

Delmål

Alle med fra start