Søg støtte

Søg

Tryghed under udendørs motion


Donation

Projekt

Nyt tilbud til børn

Psykiatrien, Region Nordjylland

Mange børn og unge i Danmark er pårørende til en søskende med en psykisk lidelse. Dét at vokse op i en familie ramt af psykisk sygdom kan have stor, negativ indvirkning på barnets udvikling og trivsel, herunder øget risiko for skolefravær. Donationen gør det muligt at oprette støttegrupper og gruppeforløb for børn og unge, hvor de kan få hjælp til at bearbejde de svære følelser, man som pårørende kan have, og møde andre i samme situation.

Tildelt støtte

732.008 kr.

2021

Modtager

Psykiatrien, Region Nordjylland

Region

Nordjylland