Søg støtte

Søg

Efterladte efter selvmord


Donation

Projekt

Oplevelsesklubben - ATT

Red Barnet

Red Barnet Odense tilbyder ”Oplevelsesklubben for traumatiserede flygtningefamilier” til børn og unge fra traumatiserede familier. Her får familierne mulighed for at mødes med andre familier samtidig med, at de tilbringer tid sammen med deres egen familie. Oplevelsesklubben tager disse børn og unge med ud til fællesaktiviteter, hvor de kan holde pause fra forældrenes sygdom. Der er 10 arrangementer om året fx bondegårdstur, ø-tur med færge, en tur til Hasmark Strand, besøg i den fynske landsby, julefest mm. Red Barnet Odense har et samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune omkring rekruttering af børn og familier til aktiviteterne og har derudover et samarbejde med Afdeling for Traume- og Torturoverlevere under Psykiatrien Syddanmark (ATT). Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år, samt søskende, fra krigstraumatiserede familier. Oftest har den ene eller begge forældre PTSD. Der er 10 arrangementer om året. TrygFondens støtte dækker entre og materialer

Tildelt støtte

20.000 kr.

2021

Modtager

Red Barnet

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle