Søg støtte

Søg

Meningsfuld motion til ældre


Donation

Projekt

Oplyse omkring psykisk sygdom

Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

I Ringkøbing-Skjern Kommune har såkaldte bruger-lærere igennem de seneste 10 år undervist på skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og lignende steder for at nedbryde fordomme og afmystificere det at have en psykisk sygdom. De fire brugerlærere, som alle selv har en psykisk sygdom og har været gennem langvarige psykiatriske forløb, fortæller om deres egne oplevelser og svarer åbent på spørgsmål fra tilhørerne. Pga. besparelser i kommunen har projektet været lukningstruet, men med denne donation kan bruger-lærerne fortsætte deres foredrag og medvirke til at afstigmatisere psykisk sygdom.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2020

Modtager

Brugerlærerne i Ringkøbing-Skjern Kommune

Region

Midtjylland

Delmål

Klar til livet