Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Opsøgende sundhedstilbud

Reden International

Denne donation går til et projekt, der skal sikre, at flere udenlandske kvinder i prostitution har adgang til basale sundhedsydelser. I de danske provinsområder findes klinikker, hvor der bliver solgt seksuelle ydelser af både danske og udenlandske kvinder, og mange af dem bliver ikke nået af eksisterende social- og sundhedsfaglige indsatser. Kvinderne befinder sig ofte i svære livssituationer, hvor de er eneste forsørger for deres familier i hjemlandene, og mange af kvinderne har opbygget gældsforhold til de personer, som ejer klinikkerne, samt de personer, der har hjulpet dem til Europa. Det er en overlevelsesstrategi for mange af kvinderne at undgå kontakt med det omkringliggende samfund, hvilket desværre bl.a. medfører, at kvinderne ofte ikke kender deres rettigheder, og at de heller ikke har adgang til sundhedstilbud. Målet med projektet er derfor at opsøge kvinder i prostitution, der i dag lever uden for det etablerede samfund, og sikre, at kvinderne har adgang til sundhed, herunder specifik mulighed for at blive testet for kønssygdomme. Målet at skabe kontakt til 250 kvinder i prostitution på landsbasis.

Tildelt støtte

2.000.000 kr.

2017

Modtager

Reden International

Region

Landsdækkende

Delmål

Fællesskaber for alle