Søg støtte

Søg

Oplevelsesdage på Øresund


Donation

Projekt

Pårørendecafeer

Bedre Psykiatri Amager v/formand Tommy Rasmussen

Bedre Psykiatri Amager ønsker med denne donation at afholde en månedlig cafe med oplægsholdere, hvor pårørende kan få vigtig viden om, hvordan man gør livet for sig selv og den psykisk syge lettere. Der vil være forskellige temaer, der adresserer de forskellige problemstillinger, der eksisterer, når man er pårørende til en psykisk syg.

Tildelt støtte

18.000 kr.

2017

Modtager

Bedre Psykiatri Amager v/formand Tommy Rasmussen

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår